Högre utbildning – Universitet och högskolor

H

Utbildning på högre nivå i Sverige finner du en lista över nedan. Den innehåller statliga universitet, statliga högskolor med rätt att utfärda examina inom forskarutbildning samt statliga högskolor med rätt att utfärda examina på grund- och avancerad nivå. Undantagen är Chalmers Tekniska Högskola och Handelshögskolan i Stockholm som drivs som privata universitet. Klicka på respektive namn för att komma till respektive hemsida.

Stockholms universitet
Stockholms Universitet

Stockholms universitet är störst i Sverige med sina cirka 70 000 studenter, 5 000 anställda samt 1 500 doktorander.

Blekinge Tekniska Högskola (BTH)
Chalmers Tekniska Högskola
Dans- och Cirkushögskolan
Försvarshögskolan (FHS)
Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH)
Göteborgs Universitet (GU)
Handelshögskolan i Stockholm (HHS)
Högskolan i Borås (HB)
Högkolan i Halmstad (HH)
Högskolan i Skövde (HS)
Högskolan Dalarna (HDA)
Högskolan i Gävle (HIG)
Högskolan Kristianstad (HKR)
Högskolan Väst (HV)
Karlstads Universitet (KAU)
Karolinska Institutet (KI)
Konstfack (KF)
Kungliga Konsthögskolan (KKH)
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH)
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Linköpings Universitet (LIU)
Linnéuniversitetet (LNU)
Luleå Tekniska Högskola (LTH)
Lunds Universitet (LU)
Mittuniversitetet (MIUN)
Mälardalens Högskola (MDH)
Malmö Högskola (MAH)
Operahögskolan i Stockholm
Stockholms Dramatiska Högskola (STDH)
Stockholms Universitet (SU)
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
Södertörns högskola (SH)
Umeå Universitet (UMU)
Uppsala Universitet (UU)
Örebro Universitet (ÖRU)

Studentkårer

Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har i dagsläget ett 50-tal medlemskårer, vilka tillsammans samlar omkring cirka 250 000 studenter. SFS har till uppgift att företräda medlemmarnas intressen samt bevaka och sprida information om utbildnings-, forsknings- och studiesociala frågor som rör studenternas situation på det nationella och internationella planet.

Via denna länk hittar du en lista över studentkårer i Sverige (källa: Wikipedia).

Tips på läsning