Att studera på folkhögskolan – så funkar det!

A

Folkhögskolan är en unik och värdefull del av Sveriges utbildningssystem. Denna typ av utbildning har funnits i över 150 år och erbjuder en alternativ väg till kunskap och personlig utveckling för individer i alla åldrar.

Historik och koncept

Folkhögskolan grundades i Sverige på 1800-talet som ett svar på behovet av att erbjuda utbildning till alla medborgare, oavsett bakgrund eller ålder. Grundidén var att skapa en plats där människor kunde samlas för att lära sig och diskutera ämnen som intresserade dem. Denna demokratiska utbildningsmodell har sedan dess utvecklats och spridits till andra länder runt om i världen.

En av de viktigaste principerna inom folkhögskolan är att den är öppen för alla. Det innebär att det inte finns några formella krav på förkunskaper eller ålder för att bli antagen. Detta skapar en inkluderande miljö där människor från olika bakgrunder och med olika livserfarenheter kan mötas och lära av varandra.

Målet med folkhögskolan är att främja personlig utveckling, kritiskt tänkande och medborgerligt engagemang. Detta uppnås genom en pedagogisk modell som fokuserar på deltagande, dialog och diskussion. Istället för traditionella betyg och examina så bedöms studenternas framsteg genom deras aktiva deltagande i kurserna och deras förmåga att reflektera över och integrera det de har lärt sig.

Kursutbud

På folkhögskolor i Sverige och många andra länder erbjuds en mångfald av ämnen och kurser som täcker en bred spektrum av intressen och utbildningsnivåer. Dessa kurser är utformade för att främja personlig utveckling, kreativt tänkande och medborgerligt engagemang. Här är några exempel på ämnen och kurser som man kan studera på en folkhögskola:

 1. Konst och kreativa Ämnen: Många folkhögskolor erbjuder kurser inom konst, musik, teater, dans och skrivande, exempelvis sång och musikkurser på Högalids folkhögskola. Detta ger eleverna möjlighet att utforska och utveckla sina konstnärliga talanger.
 2. Språk och kultur: Det finns kurser som fokuserar på att lära sig nya språk eller fördjupa sig i kulturella studier, inklusive kurser om litteratur, historia, och internationella relationer.
 3. Naturvetenskap och teknik: Folkhögskolor kan erbjuda kurser inom naturvetenskap, matematik och teknik för de som vill fördjupa sina kunskaper inom dessa områden.
 4. Samhällsvetenskap och filosofi: Kurser om samhällsvetenskapliga ämnen som sociologi, psykologi, politik och filosofi är vanliga och främjar diskussion och reflektion.
 5. Hälsa och friskvård: Det finns kurser som fokuserar på hälsa och välbefinnande, inklusive motion, kost, mental hälsa och alternativa behandlingsmetoder.
 6. Hantverk och tekniska färdigheter: Områden som snickeri, sömnad, metallarbete och mekanik erbjuder praktiska färdigheter och kreativa utlopp.
 7. Miljö och hållbarhet: I takt med att miljöfrågor blir allt viktigare, erbjuder vissa folkhögskolor kurser om hållbarhet, miljövetenskap och ekologi.
 8. Digitala färdigheter: Med den ökande betydelsen av digital teknik och datavetenskap erbjuds kurser om programmering, webbutveckling och digital kommunikation.
 9. Religion och andlighet: Kurser om religion, filosofi och andliga ämnen kan hjälpa eleverna att utforska sin tro och utveckla en djupare förståelse för olika trosuppfattningar.
 10. Ledarskap och entreprenörskap: För de som är intresserade av att utveckla ledarskapsfärdigheter och starta egna företag kan det finnas kurser om dessa ämnen.
 11. Särskilda intresseområden: Folkhögskolor erbjuder ibland kurser om specifika intresseområden som exempelvis trädgårdsskötsel, fotografi, matlagning eller filmproduktion.

Det är viktigt att notera att utbudet av ämnen och kurser varierar mellan olika folkhögskolor. Dessutom kan folkhögskolor erbjuda både kortare kurser och mer omfattande utbildningsprogram som varar i ett år eller längre. Valet av ämnen och kurser beror på individuella intressen och mål, och det finns oftast ingen åldersgräns för att delta i folkhögskolan. Detta gör det till en inkluderande och tillgänglig plats för livslångt lärande och personlig utveckling.

Högalids Folkhögskola erbjuder kurser inom exempelvis musik och sång
Högalids Folkhögskola erbjuder kurser inom exempelvis musik och sång

CSN och boende

I Sverige kan du i många fall få ekonomiskt stöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) när du studerar på folkhögskola. CSN erbjuder olika typer av studiestöd, inklusive bidrag och lån, för studenter som deltar i utbildningsprogram på folkhögskola. För att vara berättigad till studiestöd från CSN på folkhögskola måste du normalt studera på heltid, det vill säga ett visst antal veckotimmar. Det exakta antalet timmar kan variera beroende på vilket program du är inskriven på.

Det finns vissa krav och regler som måste uppfyllas för att vara berättigad till CSN-studiestöd. Dessa regler kan ändras över tid, så det är alltid bra att kontrollera CSN:s officiella webbplats eller kontakta CSN direkt för aktuell information.

På folkhögskolor i Sverige är det vanligt att studenter har möjlighet att bo på skolan, men det är inte obligatoriskt. Att bo på folkhögskolan kallas “internatboende,” och det kan vara en praktisk och socialt givande upplevelse för många studenter.

Betydelsen av folkhögskolan i samhället

Folkhögskolan har en viktig roll att spela i dagens samhälle av flera skäl:

 1. Livslångt lärande: Folkhögskolan främjar en kultur av livslångt lärande. Människor kan komma tillbaka till skolan när som helst i livet för att förvärva nya kunskaper och färdigheter eller utforska sina intressen.
 2. Inkludering och integration: Genom sin öppenhet och mångfald skapar folkhögskolan en mötesplats för människor från olika bakgrunder och kulturer. Detta bidrar till social inkludering och integration.
 3. Personlig utveckling: Folkhögskolan fokuserar inte bara på akademiskt lärande utan också på personlig utveckling. Studenter får möjlighet att utforska sina intressen, stärka sin självkänsla och utveckla sina ledarskapsfärdigheter.
 4. Medborgerligt engagemang: Genom diskussioner och aktivt deltagande i samhällsfrågor uppmuntras studenter att ta ansvar för samhället och engagera sig i demokratiska processer.

Värdefulla erfarenheter på folkhögskolan

Studier på folkhögskolan erbjuder en rad värdefulla erfarenheter:

 1. Mångfald: Interaktionen med människor från olika bakgrunder och åldrar berikar studenternas perspektiv och förståelse för världen.
 2. Aktivt lärande: Istället för att passivt konsumera information uppmuntras studenter att delta i diskussioner, projekt och kreativa aktiviteter.
 3. Personlig utveckling: Folkhögskolan är en plats där du kan utforska dina intressen och utveckla din identitet och självkänsla.
 4. Nätverk och vänskap: Många långvariga vänskapsrelationer och professionella nätverk har sina rötter på folkhögskolor.

Folkhögskolan är en viktig del av Sveriges utbildningssystem som främjar personlig utveckling, mångfald och medborgerligt engagemang. Denna form av utbildning erbjuder en unik och berikande erfarenhet för studenter i alla åldrar. Genom att fortsätta att stödja och värdesätta folkhögskolan kan vi främja en kultur av livslångt lärande och demokratiskt medborgarskap i samhället.

Add comment