Samboavtal – en nödvändighet!

S

Att diskutera och skriva på ett samboavtal som högskolestudent kan tyckas avlägset eller oviktigt när fokus ligger på studier och den känslomässiga närheten i förhållandet. Men faktum är att ett samboavtal faktiskt kan vara oerhört viktigt och fördelaktigt för par, särskilt för unga som befinner sig i studieåldern. Ett liknande avtal är också viktigt om du har någon inneboende hos dig, oavsett om ni ”delar säng” eller ej.

Vad är ett samboavtal?

Ett samboavtal är en skriftlig överenskommelse mellan två personer som bor tillsammans utan att vara gifta om hur samboegendom ska fördelas vid dödsfall eller separation. Till samboegendom räknas endast gemensam bostad och gemensamt bohag som införskaffats under samboförhållandet.

Blir det bodelning ska denna samboegendom fördelas enligt Sambolagen. Vill ni inte att det ska bli så behövs ett samboavtal. I så fall avgör avtalet vad som gäller, inte lagen.

Trots att det kan låta formellt och affärsmässigt så kan det vara en av de mest kärleksfulla handlingarna man kan göra i ett förhållande. För unga par, särskilt högskolestudenter, kan det vara en klok idé att skriva ett sådant avtal av flera anledningar:

  • För det första handlar det om att försäkra att er vilja respekteras. Har en av er till exempel finansierat den gemensamma bostaden kanske ni är överens om att ifall den andre dör så är det inte rimligt att hans eller hennes familj får halva värdet av bostaden. Så blir det nämligen om sambolagen följs, men ni har möjlighet att reglera bort det genom ett samboavtal.
  • För det andra kan det bidra till klarhet och minska konflikter. Att tydligt fastställa förväntningar och ansvarsområden kan vara väldigt värdefullt. Vem ansvarar för vilka utgifter i hushållet? Hur ska gemensamt bohag fördelas vid en separation? Dessa frågor kan vara svåra att ta upp, men ett samboavtal ger en struktur för att hantera dem.
  • För det tredje kan det vara en lärorik process. Att sätta sig ner och diskutera ekonomi, framtidsplaner och möjliga konfliktsituationer kan vara en nyttig övning. Det främjar öppen kommunikation och kan stärka förståelsen för varandras tankar och värderingar.

Det är dock viktigt att betona att ett samboavtal givetvis inte är synonymt med att förbereda sig för en separation eller räkna med att någon av er kommer att dö. Tvärtom, det handlar om att visa respekt och omsorg för varandra genom att ta hand om det praktiska och minska osäkerhet och oro för framtiden.

Avtal skall dock skrivas medan man är vänner, inte när man blivit ovänner – planera för det bästa, men skydda er mot det sämsta!

Ett enkelt samboavtal kan man med fördel styra upp med hjälp av olika mallar som finns att ladda hem på nätet. De passar troligen väldigt bra i de flesta förhållanden under studietiden, när man bor i andra hand eller i en studentbostad på en mindre ort, och har en liknande (dålig) studentekonomi. Men om man går in i förhållandet med väldigt olika förutsättningar så rekommenderar vi att man diskuterar saken med en jurist, exempelvis när:

  • En av parterna finansierar merparten av bostad och bohag.
  • En av er har betydligt starkare finanser än den andre.
  • Någon av er köper en bostadsrätt under pågående förhållande (och då kan ni definiera i avtalet hur lån och amorteringar skall hanteras på denna).
  • Det finns en hyresrätt med i bilden – antingen gemensamt införskaffad eller sedan tidigare. I teorin ska den bara räknas som samboegendom om den införskaffats gemensamt. Vår erfarenhet är att det är bäst att prata med en jurist då den är värd noll kronor på pappret, men i praktiken är det en värdefull tillgång på många håll.
  • Ni bor inte på samma plats hela tiden under hela året.

Behöver ni en advokat eller jurist för att skriva avtal kan vi tipsa om JuristMatch som hjälper er att hitta bra jurister på er ort helt kostnadsfritt.

Avtal: Även för inneboende!

Att ha ett avtal när man har en inneboende, oavsett om det är en vän, en släkting eller någon annan, kan vara lika viktigt som ett samboavtal, även om dynamiken skiljer sig något.

Skillnaden mellan inneboende och sambo är att en sambo, enligt sambolagen, är någon som du lever i ”parförhållande” med. Gör ni inte det är det alltså en av er som delar bostad med varandra inneboende, inte sambo.

Sambolagen reglerar hur samboegendom ska fördelas, men den reglerar inte vad som gäller för inneboende.

När man delar bostad med någon som inte är ens partner är det fortfarande klokt att skapa tydlighet kring förväntningar och ansvarsområden. Ett inneboendeavtal kan reglera frågor om hyra, delning av kostnader för hushållets utgifter och eventuella andra förpliktelser. Det är särskilt viktigt eftersom det kan finnas färre rättsliga skydd för inneboende jämfört med en sambo- eller äktenskapssituation.

Genom att ha ett skriftligt avtal kan man undvika missförstånd eller konflikter som kan uppstå kring ekonomiskt ansvar eller andra delar av det gemensamma boendet. Det kan inkludera saker som regler för besöksrätt, ansvar för reparationer och underhåll av bostaden, samt vilka regler som gäller för eventuell flyttning eller avslut av inneboendeavtalet.

Att skapa sådana avtal visar respekt för varandras integritet och skapar en struktur för att hantera olika situationer som kan uppstå under tiden som inneboende. Det kan bidra till en mer harmonisk och ömsesidigt respektfull boendesituation för alla inblandade parter.

Oavsett om det handlar om att ha en inneboende eller att leva tillsammans som par, är det viktigt att skapa klarhet och tydlighet kring boendearrangemang och ekonomiska förhållanden. Att ha skriftliga avtal kan vara ett klokt steg för att undvika missförstånd och konflikter och skapa en tryggare och mer harmonisk boendemiljö för alla parter.

Vårt råd är alltså – oavsett om du är sambo eller inneboende – upprätta ett avtal!

Skriv en kommentar