Idrottsförsäkring för studenter

I

Om du älskar att idrotta och är en licensierad idrottsutövare kan en idrottsförsäkring vara något för dig.

Försäkringen kompletterar den offentliga vården för skador som uppstår under tiden som du utövar din sport. Om du skadar dig under din träning eller en match kan du behöva vänta länge på att få rätt vård och rehabilitering. En idrottsförsäkring kan korta ner den tiden avsevärt, eftersom du får vård i den privata sektorn och slipper långa vårdköer.

En idrottsförsäkring kan vara utformad på olika sätt beroende på vilket försäkringsbolag det gäller. Här ska vi titta närmare på Gjensidige Försäkring och hur den har utformats.

Idrottar i en förening

För att få teckna Gjensidiges idrottsförsäkring måste du vara med i en förening som Svenska Handbollförbundet, Svenska Tennisförbundets klubbar, Svenska Ishockeyförbundet eller Svenska Cykelförbundet.

Om du redan är medlem i Svensk ishockey, Svensk handboll och Svensk tennis är du redan försäkrad med Gjensidige. De är nämligen en sponsrande partner till föreningarna och en del av deras sponsorskap är att försäkra föreningsmedlemmarna. När du betalar föreningsavgiften ingår därmed Gjensidiges idrottsförsäkring.

Olika försäkringsnivåer

Gjensidiges försäkring har två nivåer: Bas och Plus. Bas omfattar knäskador som uppstått efter idrottsolyckor medicinsk utredning, operation- och påföljande behandling. Plus omfattar skador på alla kroppsdelar om uppstått efter idrottsolyckor, medicinsk utredning, operation, påföljande behandling samt rese-och logikostnader i samband med vård.

Idrottsförsäkring Handboll
Om du är medlem i Svensk ishockey, Svensk handboll och Svensk tennis är du redan försäkrad med Gjensidige

Under och på väg till tävling eller match

Gjensidiges idrottsförsäkring gäller när du deltar i en tävling eller match över hela världen. Den gäller även när du är på väg till eller från tävlingen eller matchen. Idrottsutövningar ska vara anordnad av den idrottsklubb, förening eller lag som du tillhör.

Alla olycksfallsskador som uppstår under organiserad träning, egenträning i träningskläder, matcher och annat idrottsutövande som sker i klubbens regi. Även uppvärmning och nedvarvning är täckt av försäkringen.

Typiska skador som försäkringen ersätter vårdkostnader för olycksfallsskador, belastningsskador i muskler, skelett och leder samt ligamentskador.

Sjukvårdsrådgivning och planerad vård

Som en del av försäkringen får du sjukvårdsrådgivning av legitimerade sjuksköterskor via telefon och e-post. Sjukvårdsrådgivaren bedömer sedan om vårdbehovet omfattas av försäkringen.

Om det finns ett behov får du hjälp att boka ett besök hos en privat vårdgivare. Försäkringen garanterar att du får en garanterad tid hos en sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor inom tio dagar. Behövs det kan du även skrivas in på privat sjukhus för operation. De korta väntetiderna gör att du kan återhämta dig snabbare för att återgå till din sport så fort som möjligt.

Ersätter inte akutvård

Gjensidiges idrottsförsäkring innehåller en del som heter Aktiv vård. Det låter dig snabbt få rådgivning och vård av legitimerade fysioterapeuter.

Aktiv vård ersätter inte akutvården, utan du måste fortfarande åka in till akutmottagningen om du skadar dig och inte kan vänta på att få vård. Det är framförallt planerad vård som försäkringen täcker och därmed kan efterföljande rehabilitering och eftervård täckas av försäkringen.


Vidare läsning

  1. Som student behöver du fler försäkringar, bland annat en hemförsäkring. Läs mer här.
  2. Som student kan du ha rätt att få bostadsbidrag! Läs mer här!
av Studentbostäder