Studentboende i Gävle

S

Gävle kommun erbjuder studenterna på Högskolan i Gävle bostadsgaranti. Du kan välja mellan att bo i en traditionell studentkorridor eller i en egen lägenhet. Gefle Studentkår driver en egen bostadsförmedling i kårhuset. De äger dock inga egna lägenheter utan förmedlar rum och lägenheter som ägs av bostadsföretag i Gävle, samt förmedlar kontakten till andra bostadsföretag i grannkommunerna. Gefle studentkår förmedlar främst rum och lägenheter från Provinsfastigheter. Läs mer på deras webbplats. https://geflestudentkar.se

Älvkarlebyhus

Älvkarlebyhus är ett bostadsföretag som förvalter ett tusental lägenheter. Bolaget ägs av Älvkarleby kommun. Ett speciellt studentboende riktat mot studerande vid Högskolan i Gävle finns i den norra delen av Skutskär. Hemsida: www.alvkarlebyhus.se

Fastighets AB Balder

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudkontor i Göteborg. Bolaget har ett tiotal fastigheter i Gävle. Hemsida: www.balder.se

Högskolan gävle
Campus, Högskolan Gävle. Foto: Lars Bygdemark

Enabygdens Förvaltning

Enabygdens Förvaltning är ett mindre fastighetsbolag med ett fåtal fastigheter i Gävle. Hemsida: www.enabygden.se

Fastighetssnabben

Fastighetssnabben förvaltar ett antal fastigheter i Gävle. Hemsida: www.fastighetssnabben.se

Fastor AB

Fastor är en bolagsgrupp som äger och förvaltar fastigheter i Gävle och Sandviken. Hemsida: www.fastor.se

Vidare läsning: 

  1. Läs mer om Gävle och Högskolan i Gävle här.
  2. Läs mer om alternativa studentbostäder här.
  3. Du kan ofta ansöka om bostadsbidrag som student. Läs mer här.
  4. Flyttar du hemifrån behöver du se över ditt försäkringsskydd inkl. hemförsäkring. Läs mer här.