KategoriStudier

Att studera på folkhögskolan – så funkar det!

A
Studera på Folkhögskolan - en guide

Folkhögskolan är en unik och värdefull del av Sveriges utbildningssystem. Denna typ av utbildning har funnits i över 150 år och erbjuder en alternativ väg till kunskap och personlig utveckling för individer i alla åldrar. Historik och koncept Folkhögskolan grundades i Sverige på 1800-talet som ett svar på behovet av att erbjuda utbildning till alla medborgare, oavsett bakgrund eller ålder...

Högskoleprovet – så får du högre poäng!

H
Högskoleprovet

Högskoleprovet är ett standardiserad prov som används som ett komplement till betygssystemet för att bedöma studenter som söker till högre utbildning i Sverige. Provets syfte är att testa studenternas förmåga att lösa problem och analysera information inom områden som svenska, engelska, matematik, logisk resonemang och kvantitativ problemlösning. Det genomförs två gånger om året, vanligtvis i...